Arizona Üniversitesi gazetecilik öğrencilerini 'mikroagresyonlar' dersi için harç parası ödemeye zorluyor

Arizona State Üniversitesi, gazetecilik öğrencilerini “ilerici” fikirleri destekleyen ve toplumsal cinsiyet ideolojisini dayatan bir ders almaya zorluyor.
Arizona Üniversitesi gazetecilik öğrencilerini 'mikroagresyonlar' dersi için harç parası ödemeye zorluyor

Erişim tarihi: 20.03.2024 
Kaynak: readlion.com

Goldwater Enstitüsü tarafından elde edilen belgelere göre Arizona State Üniversitesi (ASU), öğrencileri sol görüşlü fikirleri destekleyen bir ders almaları için harç parası vermeye zorluyor.

Goldwater Enstitüsü'ne göre, "Cronkite'da Çeşitlilik ve Nezaket" adlı ders, öğrencilere toplumsal cinsiyet ideolojisini dayatıyor ve aynı zamanda öğrencilerin, bir nonbinary (iki cinsiyeti reddeden) pop yıldızı için halkla ilişkiler planı oluşturmasını gerektiriyor. Bu ders, Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki Walter Cronkite Gazetecilik ve Kitle İletişim Okulu'ndaki çeşitli lisans programlarından mezun olmak için zorunlu.

Goldwater Enstitüsü Van Sittert Anayasal Savunuculuk Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Timothy K. Minella, Daily Caller News Foundation'a verdiği demeçte, "Bu ders, üniversitelerin mezuniyet koşullarını, öğrencileri eğitimlerine çok az şey katan ya da hiçbir şey katmayan ilerici dogmalarla ilgili derslere katılmaya zorlamak için nasıl kullandığını gösteriyor" dedi.

Ders, çevrimiçi açıklamaya göre, "tüm Cronkite öğrencilerinin temsil edildiklerini, değer gördüklerini ve desteklendiklerini hissetmelerini sağlamak için çeşitlilik, kapsayıcılık, eşitlik ve nezaketin önemini vurguluyor." Ayrıca, öğrencilere "kültürel hassasiyetler, sivil söylem, önyargı farkındalığı ve çeşitlilik girişimleri konusunda eğitim ve farkındalık sunuyor." Bu ders ayrıca, öğrencileri haberciliğe "çok kültürlü bir bakış açısıyla" yaklaşmaları için "güçlendiriyor”.

Toplumsal cinsiyet
Arizona State Üniversitesi, gazetecilik öğrencilerini “ilerici” fikirleri destekleyen ve toplumsal cinsiyet ideolojisini dayatan bir ders almaya zorluyor.

Goldwater Enstitüsü'ne göre, 2023 güz döneminde 400'den fazla öğrencinin bu dersi alması gerekiyordu. Üniversitenin çeşitli web sayfalarına göre bu ders, ASU'da Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Spor Gazeteciliği ve Dijital İzleyiciler alanlarında lisans derecelerinin tamamlanması için gerekli.

Goldwater Enstitüsü'ne göre, dersin ödevi olarak okunması istenen bir doküman, "cisgender (trans olmayan) ayrıcalığını", "cinsiyete özel alanlara (örneğin, kadınlar için bir alan veya etkinlik) erişebilmek ve trans statünüz nedeniyle dışlanmamak" olarak tanımlıyor.

ABD'nin dört bir yanındaki üniversiteler, toplumsal cinsiyet ideolojisi ve eleştirel ırk teorisi ilkelerini zorlayan benzer sınıfları uygulamaya koymaya devam ediyor.

Princeton Üniversitesi 2022 yılında "FAT: The F-Word and the Public Body" ve "Din Antropolojisi: Fetişizm ve Dekolonizasyon" derslerini ekledikten sonra manşetlere çıktı.

Wesleyan Üniversitesi 2023-2024 öğretim yılında öğrencilere queerlerin Rus kültürünü nasıl etkilediğine dair genel bir bakış sunan "Queer Rusya" başlıklı bir ders sundu.

Chicago Üniversitesi Tanrı'nın queer olup olmadığını ve queerliğin Tanrı fikriyle nasıl bir ilişkisi olduğunu sorgulayan "Queering God" başlıklı bir ders sundu. Dersin açıklamasında "Queerliğin Yahudilik, Hristiyanlık ya da İslam ile ilgisi nedir?" sorusu yer alıyor.