Amerikan Pediatri Akademisi, cinsiyetinden hoşnutsuz olan çocuklara nasıl bakım sağlanacağı tartışmasını susturuyor

Amerikan Pediatri Akademisi, Kanıta Dayalı Cinsiyet Tıbbı Derneği'nin bir konferansta pediatrik cinsiyet değişimi uygulamasına ilişkin en son kanıtları paylaşma başvurusunu reddetti.
Amerikan Pediatri Akademisi, cinsiyetinden hoşnutsuz olan çocuklara nasıl bakım sağlanacağı tartışmasını susturuyor

 

Erişim Tarihi: 08.03.2023

Kaynak: segm.org (09.08.2021)

 

Amerikan Pediatri Akademisi yıllık 2021 konferansına SEGM'in katılımını engelliyor

Geçtiğimiz hafta Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), SEGM'nin (Kanıta Dayalı Cinsiyet Tıbbı Derneği) Ekim 2021'de Philadelphia'da yapılacak olan AAP yıllık konferansında pediatrik cinsiyet değişimi uygulamasına ilişkin en son kanıtları paylaşma başvurusunu reddetti. Bu ret kararı, AAP'nin cinsiyetinden hoşnutsuz olan gençlere yönelik bilimsel bakım programı hakkında herhangi bir tartışmaya yer vermek istemediğine dair güçlü bir sinyal göndermektedir.

AAP'nin, SEGM'nin bilimsel son bilgileri paylaşmak için kongrede katılımcı olma talebini reddetme kararı sorunludur. Cinsiyet değişimini teşvik eden bakım modelinin faydaları arasında ergenlerin ruh sağlığı işlevlerinde sadece kısa vadeli iyileşme olasılığı yer almaktadır, ancak bu faydaların çok düşük kesinlikte olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan hormonların ve transseksüel ameliyatlarının riskleri arasında sadece bu müdahalelerin anlık olumsuz etkileri değil, aynı zamanda kemik yapısı, kardiyovasküler (kalp ve damar) sağlık ve doğurganlık üzerindeki kalıcı olumsuz etkiler ve yaşam boyu kullanılmak zorunda olan karşı cinsiyet hormonu takviyesinin bilinmeyen etkileri de yer almaktadır. Ayrıca, cinsiyet disforisi (cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluk) yaşayan gençlerin yanlış tanı ve yanlış tedavi riski de giderek artmaktadır. Bugün tedavi edildiği iddia edilen gençlerden kaçının tıbbi cinsiyet değişiminden pişman olacağı henüz bilinmemektedir, ancak halihazırda ergenlik ve genç yetişkinlik yıllarında cinsiyet değiştiren, daha sonra cinsiyet değişiminden pişman olan ve artık transseksüel olmayan genç detrans (translıktan vazgeçip kendi cinsiyetine dönen kişi) sayısında ciddi bir artışa dair kanıtlar bulunmaktadır.

 Cinsiyet disforisi yaşayan gençlerin yanlış tanı ve yanlış tedavi riski giderek artıyor. 

Cinsiyet disforik gençlere en iyi şekilde nasıl bakılacağı konusundaki tartışmalar son 12 ayda dünya çapında yoğunlaşmış ve dünyanın en büyük üç cinsiyet kliniği (hepsi pediatrik tıbbi cinsiyet değişikliğinde öncüdür) rotalarını keskin bir şekilde değiştirip çok daha temkinli bir yaklaşım benimsemiştir. Karolinska Hastanesi (Nobel Tıp Ödülü'ne ev sahipliği yapan Karolinska Enstitüsü'ne bağlı bir hastane), 1 Mayıs 2021 itibariyle klinik deneyler dışındaki tüm pediatrik tıbbi cinsiyet değişikliklerini askıya almıştır. Dünyanın en saygın cinsiyet kliniklerinden birine sahip olan Finlandiya, Haziran 2020'de yeni uygulama kılavuzları yayınlayarak, cinsiyet disforik gençler için hormon ve ameliyatlar yerine psikoterapinin ilk basamak tedavi olması gerektiğini belirtmiştir. Birleşik Krallık, reşit olmayanların ergenlik engelleyicilere rıza gösterebilecek olgunlukta olmadıkları sonucuna varan Yüksek Mahkeme kararının ardından, pediatrik cinsiyet değişikliği uygulamalarını gözden geçirmeye başlamıştır. AAP'nin ergenlik engelleyici haplar, karşı cinsiyet hormonları ve ameliyatlarla yapılan cinsiyet değişimini teşvik edici müdahalelerin çocuklarda cinsiyet disforisinin tek tedavisi olduğu iddiası, pediatrik cinsiyet tıbbı liderleri arasında ortaya çıkan ve bu uygulamaları radikal bulan yaklaşımla tam bir tezat oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, mevcut kanıtların düşük kalitesi ve son birkaç yılda gençlerde cinsiyet disforisinin ortaya çıkışındaki belirgin artış nedeniyle (yeni ortaya çıkan transseksüellik iddiaları ve birbirine eşlik eden psikiyatrik tanıları olan çok daha fazla sayıda ergen sağlık hizmeti için başvuruda bulunmaktadır), bu hasta grubu için en iyi sağlık hizmetinin ne olduğu konusu açık değildir. Tartışmaları bastırmak ve dayatmacı teşvik modelini sürdürmek, Amerika'daki çocuk doktorlarının hastalara ve ailelerine en iyi kanıtlara dayanarak rehberlik etmelerini engelleyecektir. Cinsiyetinden hoşnutsuz olan gençleri ve onların uzun vadeli sağlığını önemsiyorsak, cinsiyet tıbbı alanının siyasallaştırılmasına son verilmelidir.

 

Kaynaklar

Kidd KM, Sequeira GM, Douglas C, et al. Prevalence of gender-diverse youth in an urban school district. Pediatrics. 2021;147(6):e2020049823. doi:10.1542/peds.2020-049823 2. 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. 5th ed., American Psychiatric Association, 2013

Kaltiala-Heino R, Sumia M, Työläjärvi M, Lindberg N. Two years of gender identity service for minors: overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2015;9(1):9. doi:10.1186/s13034-015-0042-y