Amerika, tehlikeli transgender ideolojisinin son direniş noktası haline geldi

ABD sağlık sektörü, toplumsal cinsiyet lobisine karşı net bir tavır almayarak korkaklığını sergiliyor.
Amerika, tehlikeli transgender ideolojisinin son direniş noktası haline geldi


Kaynak: telegraph.co.uk
Erişim tarihi: 24.04.2024
Yayınlanma tarihi: 19.04.2024

Transgender lobisi Amerika'da hala güçlü ve etkin. Erkeklerin kadınların alanlarını işgal etmesi bir skandaldan daha aşağı değildir. Sporda, bu durum bir kadın sporcunun burslarından, unvanlarından ve kupalarından mahrum bırakılması anlamına gelebilir. Üniversite kız öğrenci birliklerinde, kadın üyelerin mahremiyetlerinin ihlal edilmesi ve kız kardeşliklerinden dışlanmaları anlamına gelebilir. Hapishanede ise bu, tecavüz anlamına gelir. Nitekim geçtiğimiz ay, kendini trans olarak tanımlayan iki cinayet zanlısı bir erkeğin, Washington Kadın Islah Merkezi'nde bir kadın mahkumla cinsel ilişkiye girdiği bildirilmişti. 

Biden yönetimi, yakında kamu finansmanıyla desteklenen okullarda cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklayan federal yasa olan Title IX'in kapsamını genişleterek radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu revizyonla birlikte, federal fonlardan yararlanan tüm eğitim kurumları, güvenliği tehlikeye atmadıkça erkeklerin kız sporlarında yarışmasına izin vermek zorunda kalacak. Birçok Cumhuriyetçi eyalet, kadın spor liglerini korumak için yasalar çıkarmış olsa da, mahkeme kararları ve federal politikaların karmaşıklığı birçok çelişki yaratıyor ve Yüksek Mahkeme'nin müdahalesini gerekli kılıyor.

Toplumsal cinsiyet ideolojisi kadınların haklarını yok ederken, çocukları da tamamen feda ediyor. Biden yönetimini takip eden “ilerici” devletler, uluslararası bilim camiasındaki uzun vadeli risklere rağmen, cinsiyet karmaşası yaşayan çocukların tıbbileştirilmesini zorluyorlar. Kaliforniya, 2022'nin sonlarında çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılacakları bir "sığınak eyalet" haline geldi. Bu yasa, çocukların ebeveynlerinin bilgisi veya rızası olmadan Kaliforniya'da karşı cinsiyet hormonlarına ve ameliyatlara erişebilmelerine olanak sağladı.

Bu mavi eyaletler, bu yasaların başlarına bela olmayacağına dair bir kumar oynuyorlar. Son birkaç yıldır, cinsiyet değişiminden pişman olan detranslar yaşadıkları trajedileri paylaşıyorlar. Şimdi tıbbi hatalar nedeniyle mağdur olan bu kişiler, doktorları, cerrahları ve cinsiyet terapistlerini bedenlerinde ve ruh sağlıklarında meydana gelen kalıcı hasar için suçluyorlar. Tıp endüstrisi, bu mağdurlar ordusunu hedef alan eşi benzeri görülmemiş bir yasal mücadele başlatıyor.

emekli çocuk doktoru Hilary Cass, yaptığı araştırma sonucunda cinsiyet müdahalelerinin uzun vadeli sonuçlarına ilişkin yeterli kanıt olmadığını tespit etti.

“Cinsiyet onaylayıcı bakım” adı altında cinsiyet değişimini teşvik eden bakım modelinin ihmal edildiği en büyük nokta, cinsiyet değiştirmeye yol açan altta yatan mücadeleleri görmezden gelmesidir. Örneğin, babası tarafından çocukluğu boyunca taciz ve tecavüze uğrayan kadın detrans Evie, yıllarca kendine zarar verme ve intihar girişimleri nedeniyle hastanelere girip çıktı. Evie henüz on bir yaşındayken, bir psikiyatrist, küçükken yaşadığı travmalar nedeniyle birçok kız çocuğunun cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) geliştireceği fikrini aşıladı. Üç ayrı kez trans olduğunu açıkladıktan sonra Evie, testosteron enjeksiyonları ve çift mastektomi (sağlıklı göğüslerin alındığı transseksüel ameliyatı) yaptırdı. Ancak, bu müdahalelerin ardından neredeyse ölümüne neden olacak bir enfeksiyon gelişti.

Avrupa'nın bazı bölgeleri, aklıselimin yolunu açmış durumda. Örneğin, emekli çocuk doktoru Hilary Cass'in Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından hazırlanan raporu, İngiltere'nin reşit olmayanlara yönelik tek cinsiyet kliniğinin kapatılmasına yol açtı. Cass'ın raporu, cinsiyet müdahalelerinin uzun vadeli sonuçlarına ilişkin yeterli kanıt olmadığını belirterek, NHS'ye yönlendirilen çocukların nörogelişimsel koşullar ve ruh sağlığı açısından taranmasını tavsiye etti.

Kapalı kapılar ardında, transseksüel sağlık hizmetlerine adanmış önde gelen küresel tıbbi kuruluşun üyeleri, genç yaşta gerçekleştirilen cinsiyet müdahalelerinin deneysel olduğunu ve reşit olmayanların bilgilendirilmiş rızasının mümkün olmadığını kabul ediyorlar. WPATH başkanı ve Amerikalı jinekolog Marci Bowers bile 2022'deki bir yönetim kurulu toplantısında ergenlik engelleyicilerin doğurganlık ve cinsel işlevsellik üzerinde tam olarak bilinmeyen etkileri olduğunu açıkladı. Bu belirsizliğe rağmen WPATH, cinsiyet disforisi yaşayan çocukların endişeli ebeveynlerine verilen aynı duygusal şantajla acil genel açıklamalar yayınladı: çocuk yaşta cinsiyet değişikliğine karşı olmak transları silmek anlamına gelmektedir.

Erkeklerin kadın sporlarına ve hapishanelerine girmesine izin veren eyaletler gibi, Amerikan tıp aygıtı da toplumsal cinsiyet gündemini en savunmasız olanların üzerinde tutarak korkaklığın zirvesini sergiliyor.