Amerika Dışişleri Bakanlığı dış politikanın tüm yönlerine 'eşitliği yerleştirmek' için güncellenmiş planı açıkladı

Amerika Dışişleri Bakanlığı, 'eşitsizliğin küresel sonuçları olan bir ulusal güvenlik sorunu' olduğunu iddia ederek, 'eşitlik' adı altında LGBT gruplarına fon sağlama planını açıkladı.
Amerika Dışişleri Bakanlığı dış politikanın tüm yönlerine 'eşitliği yerleştirmek' için güncellenmiş planı açıkladı


Kaynak: dailywire.com
Erişim tarihi: 19.02.2024

Amerika Dışişleri Bakanlığı, "eşitsizliğin küresel sonuçları olan bir ulusal güvenlik sorunu" olduğunu iddia ederek, "eşitliği" dış politika yapım sürecinin tüm yönlerine yerleştirme planını açıkladı. Rapor, Biden yönetiminin federal hükümetin tüm düzeylerinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) politikalarını zorlama girişiminin bir parçası olarak yayınlandı. Bu çabalar arasında yabancı LGBT gruplarına fon sağlanması ve Dışişleri Bakanlığı'nın politika oluşturma sürecine DEI politikasının dahil edilmesi de yer alıyor.

Raporda, "Geçtiğimiz iki yıl içerisinde, diplomatik angajmanlar, üst düzey diyaloglar, çok taraflı çabalar, dış yardımlar, kamu diplomasisi programları ve mesajları ile satın alma ve sözleşmeler yoluyla dış ilişkiler çalışmalarımıza eşitliği yerleştirme çabalarımızı artırdık" denildi. "Bu çabalar, ırksal ve diğer eşitsizliklerin küresel çapta görünürlüğünü artırmış ve dünya çapında eşitlik ve hakkaniyetin önündeki engelleri azaltmak için daha iyi bir dış politika üretmiştir."

Rapor, bazı Cumhuriyetçilerin bu çabaların yetkinlikten ziyade ırk ve cinsel kimliğe odaklandığını söyleyerek federal hükümetin DEI'yi desteklemesini engellemeye çalıştıkları bir dönemde geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından savunulan ilkeler arasında "nefretle mücadele ve kapsayıcı demokrasiyi koruma" çabaları, "küresel çapta ırksal eşitlik ve adaleti" teşvik etme ve "küresel çapta eşitliği ve cinsiyet eşitliğini" ilerletme yer alıyor.

Raporda, bakanlığın eşitlik konusuna odaklanmasıyla ortaya çıkan çeşitli projelere dikkat çekiliyor: ABD'nin NATO Misyonu tarafından uluslararası güvenlikte kadınlarla ilgili bir podcast yayınlanması, Kiev Büyükelçiliği'nin HIV ön aşılama ilacına erişimi zorlaması, Kingston Büyükelçiliği'nin Jamaika kolluk kuvvetleri ve LGBT kişilerle "bağlantılar kurması" ve ABD'nin Polonya Misyonu'nun nefretle mücadele etmek ve kapsayıcı bir ortamı teşvik etmek için müttefik elçilikler olarak LGBT konularında koordinasyona yardımcı olması."

Dışişleri Bakanlığı'nın peşinde olduğunu söylediği gelecek projeler arasında ise kamu diplomasisi programlarına ve faaliyetlerine "kesişimsel eşitliği" dahil etmek, LGBT savunuculuk gruplarına fon sağlamak ve Amerikan pasaportunu "ülkemizin geniş çeşitliliğini daha iyi temsil eder" hale getirmek yer alıyor. Raporda artan göç, küresel ısınma ve COVID-19 salgınının ırkçılığı daha az değil, daha fazla öldürücü hale getirdiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı daha önce de kimlik odaklı çabaları nedeniyle eleştirilmişti. Buna Hindistan'daki şirketlerde transseksüellere yönelik politikaları desteklemek için vergi mükelleflerinden yaklaşık 50.000 dolar fon ayrılması da dahildi. The Daily Wire haber sitesi, Dışişleri Bakanlığı'nın işyerlerinde transseksüelliği normalleştirmeyi amaçlayan YR Gaitonde Tıp, Eğitim ve Araştırma Vakfı adlı Hintli bir kuruluşa 49.813 dolar sağlayacağını bildirmişti.