Amerika’da yayınlanan bir anket eşcinsel evliliğe desteğin azaldığını gösteriyor

Yeni bir araştırmaya göre, ABD'de eşcinsel evliliğe verilen destek yaklaşık son on yıl sonra ilk kez düştü.
Amerika’da yayınlanan bir anket eşcinsel evliliğe desteğin azaldığını gösteriyor


Kaynak: washingtonstand.com
Erişim tarihi: 14.03.2024

Yeni bir araştırmaya göre, ABD'de eşcinsel evliliğe verilen destek yaklaşık on yıl sonra ilk kez düştü. Kamu Dini Araştırma Enstitüsü (PRRI) Salı günü Amerikan Değerler Araştırması'nın güncellemelerini yayınladı ve eşcinsel evliliğe yönelik kamuoyu desteğinin 2022'den 2023'e kadar %69'dan %67'ye düştüğünü ortaya koydu.

PRRI, eşcinsel evliliklere yönelik kamuoyu desteğinde en son neredeyse 10 yıl önce bir düşüş kaydetmişti ve 2014'te %54 olan bu oran 2015'te %53'e gerilemişti. Amerika’da Cumhuriyetçiler arasında eşcinsel evliliğe destek 2022'de %49'dan 2023'te %47'ye düşmüş olsa da bu oran 2014'teki orandan 12 puan daha yüksek. Bağımsız seçmenler arasında da benzer bir destek düşüşü yaşandı ve 2022'de %73 olan destek 2023'te %71'e geriledi. Demokratlar arasında ise eşcinsel evliliğe destek 2014'te %65 iken 2023'te %82'ye yükseldi.

PRRI anketi, ayrıca eşcinsel evliliğe desteğin dini gruplar arasında da azaldığını bildirmiştir. Eşcinsel evliliğe destek, dini bağlılığı bulunmayanlar, Budistler ve Yahudi Amerikalılar arasında en yüksek seviyedir. Ana hat Protestanlar ve Katoliklerin çoğunluğu da destek vermiştir. Amerikalı Katolikler arasındaki destek 2022'de %75'ten 2023'te %73'e düşmüş ancak en büyük düşüş Hispanik Katolikler arasında yaşanmış ve destek oranı 2022'de %75'ten 2023'te %68'e düşmüştür. 

Eşcinsel evliliğe destek Mormonlar (2023'te %47), Hispanik Protestanlar (2023'te %44), Müslümanlar (2023'te %40), beyaz Evanjelikler (2023'te %37) ve Yehova Şahitleri (2023'te %18) arasında en düşük seviyededir.

Ayrıca, Amerikalıların çoğunluğu LGBT’lilere karşı ayrımcılığı yasaklayan politikaları desteklerken, bu politikalara verilen genel destek de azalmıştır. PRRI, 2022 yılında Amerikalıların %80'inin ayrımcılık karşıtı politikaları desteklediğini ancak 2023 yılında sadece %76'sının desteklediğini tespit etmiştir. Cumhuriyetçiler arasındaki destek 2022'de %66'dan 2023'te %59'a düşerken, Demokratlar arasındaki destek sabit kalmıştır.

PRRI'nin raporu, okulların ebeveynleri bilgilendirmesinin zorunlu kılınması ve reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirme prosedürlerinin yasaklanması gibi LGBT aktivistleri tarafından "baskıcı" olarak nitelendirilen tedbirlerin mahkemelerce onaylanmasının yanı sıra, Demokratların LGBT kuruluşlarına fon desteğini geri çekmesi ve cinsiyet kliniklerinin suistimallerini ifşa eden Dünya Transseksüel Sağlık Profesyonelleri Birliği (WPATH) dosyalarının yayınlanmasının ardından geldi. PRRI'nin araştırmasının odaklandığı 2023 yılı ise Bud Light ve Target gibi şirketlere yaptıkları LGBT aktivizmi nedeniyle yaygın bir tepki gösterildiği ve bu şirketlerin milyarlarca dolar zarara uğradığı bir yıldı.