Amerika’da Federal Mahkeme ebeveynlerin çocuklarını LGBT içerikli derslerden muaf tutamayacağına karar verdi

ABD Dördüncü Temyiz Mahkemesi, çocukların anaokulundan 5. sınıfa kadar trans ideolojiyi ve cinsiyet değişimini destekleyen kitapları okumaktan muaf tutulması için yerel okul yönetimine dava açan Maryland'li ebeveynlerin aleyhine karar verdi.
Amerika’da Federal Mahkeme ebeveynlerin çocuklarını LGBT içerikli derslerden muaf tutamayacağına karar verdi


Kaynak: dailywire.com
Erişim tarihi: 17.05.2024
Yayınlanma tarihi: 17.05.2024

ABD Dördüncü Temyiz Mahkemesi, çocukların anaokulundan 5. sınıfa kadar trans ideolojiyi ve cinsiyet değişimini destekleyen kitapları okumaktan muaf tutulması için yerel okul yönetimine dava açan Maryland'li ebeveynlerin aleyhine karar verdi. 

Montgomery County Devlet Okulları yönetimi, ebeveynlerin kitapların çocuklarına ne zaman okunacağının bildirilmesi ve kitaplardan muaf tutulma seçeneğinin sunulması taleplerini reddetti.

Davayı açan The Becket Fund for Religious Liberty, "Yönetim Kurulu, ebeveynlerin, özellikle aile hayatı ve insan cinselliği ile ilgili hassas konularda, çocuklarının dini terbiyesini kontrol etme konusundaki devredilemez ve anayasal olarak korunan haklarını ihlal etmektedir," açıklamasında bulundu.

2022 sonbaharında Montgomery County Eğitim Kurulu, anaokulundan sekizinci sınıfa kadar olan sınıflar için 20'den fazla yeni "kapsayıcılık" kitabı duyurdu. Ancak bu kitaplar, temel nezaket ve kibarlık konularına odaklanmak yerine, çocuklar için “onur” yürüyüşlerini, cinsiyet değişikliğini ve zamir tercihlerini savunuyor.

Örneğin, bir kitap üç ve dört yaşındaki çocuklardan "interseks bayrağı", "[drag] queen", "iç çamaşırı" ve ünlü bir LGBTQ aktivisti ve seks işçisinin adını içeren bir kelime listesindeki resimleri aramalarını istiyor. Bir diğeri, beşinci sınıf öğrencilerini "non-binary" (iki cinsiyeti de reddeden, cinsiyetsiz olduğunu iddia eden kişi) olmanın ne anlama geldiğini tartışmaya teşvik ediyor. Diğer kitaplar ise, cinsiyet değişikliği konusunda "çocuk en iyisini bilir" yaklaşımını savunarak öğrencilere cinsiyet değişikliği kararının "mantıklı" olması gerekmediğini ve doktorların zaten yeni doğmuş bir bebeğin cinsiyetini belirlerken sadece "tahminde bulunduklarını" söylüyor.

LGBT
Amerika’da Federal Mahkeme ebeveynlerin çocuklarını LGBT içerikli kitaplardan muaf tutamayacağına karar verdi.

Bir bölge mahkemesinin veliler aleyhine karar vermesi üzerine ABD 4. Temyiz Mahkemesi'ne başvuran velilerin ihtiyati tedbir talebini reddeden mahkeme, dersler verilmeye başlandıktan sonra pozisyonun değiştirilebileceğine izin verdi:

"Velilerin, Kurul'un kararını çevreleyen koşullar ve itiraz edilen metinlerin okullarda gerçekte nasıl kullanıldığına ilişkin bir kayıt geliştirme fırsatına sahip olduklarında, çeşitli teorilerinden herhangi birini desteklemek için yeterli kanıt sunup sunamayacakları konusunda bir görüş bildirmiyoruz. Ancak bu erken aşamada, ebeveynlerin geniş iddiaları, ihtiyati tedbir kararı almak için gereken ağır yük ve önümüzde bulunan yetersiz kayıt göz önüne alındığında, bölge mahkemesinin ihtiyati tedbir kararını reddetme kararını onaylamak zorundayız."

Yargıç Marvin Quattlebaum karara muhalif kalarak şunları yazdı:

"Çoğunluğun, ebeveynlerin özgürce kullandıkları haklarının engellendiğini ortaya koymak için yeterli kanıt sunmadıkları sonucuna katılmıyorum. Ebeveynler üzerlerine düşen yükümlülüğü yerine getirmiştir. Hiç kimsenin itiraz etmediği kitapları K-5 (anaokulundan 5. sınıfa kadar olan) çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere hazırladılar. Kitapların dini inançlarıyla neden çeliştiğini ayrıntılı olarak açıklayan beyannameler hazırladılar. Kurulun, öğretmenlere kitapların içeriğini sorgulayan öğrenci ve velilere nasıl yanıt vermelerini önerdiğini gösteren kendi iç belgelerini ürettiler."