Amerika’da yeni yönetmelikler, federal eğitim fonlarını kabul eden okullara radikal cinsiyet ideolojisini dayatıyor

Amerika'da, federal eğitim fonlarını kabul eden okullara radikal toplumsal cinsiyet ideolojisini dayatmayı amaçlayan yeni kurallar yürürlüğe konuyor.
Amerika’da yeni yönetmelikler, federal eğitim fonlarını kabul eden okullara radikal cinsiyet ideolojisini dayatıyor


Kaynak: alaskawatchman.com
Erişim tarihi: 24.04.2024
Yayınlanma tarihi: 22.04.2024

Amerika'da, federal eğitim fonlarını kabul eden okullara radikal toplumsal cinsiyet ideolojisini dayatmayı amaçlayan yeni kurallar yürürlüğe konuyor. Biden'ın Eğitim Bakanlığı, bir kişinin sözde "cinsiyet kimliğine" dayalı ayrımcılığı yasaklayan yeni düzenlemelere son şeklini verdi.

Yayınlanan yeni yönetmelikler 19 Nisan'da duyuruldu ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeler, Alaska'nın K-12 okul sisteminden (anaokulundan 12. sınıfa kadar olan temel eğitim) tutun, federal dolarları kabul eden herhangi bir üniversite veya kolej için önemli etkilere sahip olabilir.

Yeni kurallar, "cinsiyet kalıp yargıları, cinsiyet özellikleri, hamilelik veya ilgili koşullar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığı" yasaklıyor. Kurallar özellikle, bazı dini okullar için sınırlı durumlar dışında, federal dolarları kabul eden eğitim kuruluşlarından hiçbirinin insanlara cinsiyet temelinde farklı davranamayacağını açıklıyor.

Yeni kuralların, kadın sporlarında "transseksüel" sporcularla ilgili özel gereklilikler içermemesi, eyalet yasalarının ve yönetmeliklerinin yeni yorumlanan Title IX yasasını (özellikle kadınları eğitimde cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı koruyan yasa) ihlal edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Güncellenen kuralların, bir kişinin cinsiyetine dayalı banyo ve soyunma odası erişimini sınırlayan eyalet yasalarını ve bir kişinin tercih ettiği zamirleri kullanma gerekliliğini nasıl etkileyeceği de belirsiz.

Toplumsal cinsiyet
Toplumsal cinsiyet ideolojisini dayatan kurallar, kadınlara ait alanlarını, eğitim fırsatlarını ve kadın sporlarını tehlikeye atıyor.

Hukuk grubu Alliance Defending Freedom, bu kuralların Title IX'a zarar vereceğini ve kadın sporlarını tehdit edeceğini, kadın olduğunu iddia eden erkeklerin kadın soyunma odalarında soyunmasına izin vereceğini, travma geçiren kadınların kadın sığınak evlerinde kadın olduğunu söyleyen erkeklerin yanında kalmasını gerektireceğini, öğrencilerin ebeveynlerinin bilgisi veya rızası olmadan seçtikleri “cinsiyet” olarak muamele göreceğini, devlet üniversitelerindeki öğrencileri ve profesörleri bir kişinin kendi tanımladığı cinsiyet zamirlerini kullanmayı reddettikleri için cezalandıracağını ve kadınlar için eşit fırsatları ortadan kaldıracağını belirtti.

Heritage Foundation'ın kıdemli hukukçusu ve ABD Eğitim Bakanlığı'nın eski Kıdemli Danışmanı Sarah Parshall Perry de yeni kurallara sert eleştiriler getirdi ve bunların asıl amacı olan Title IX'un "kadınları ve kız çocuklarını korumak ve onlara eşit eğitim fırsatları sağlamak" ilkesini zedelediğini belirtti.

Perry şunları ekledi: "Yeni kurala göre, kız çocukları ve kadınlar artık cinsiyete göre ayrılmış banyo, soyunma odası, barınma yeri veya diğer eğitim programlarına sahip olamayacaklar. Kadın sporları da büyük olasılıkla tehlikeye atılacak. Federal fon alan birçok özel okul da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumları bu kuraldan etkilenecek" dedi. "Kanun yapıcılar, bu radikal yönetimin kadınların alanlarını, eğitim fırsatlarını ve kadın sporlarını yok etmesine izin vermemelidir."