Devlet okulu öğretmenlerine LGBT’li öğrencilere rehberlik için eğitim alma zorunluluğu

Kaliforniya Eyalet Yönetimi, LGBQ+ öğrencilere 'daha güvenli bir ortam' yaratma girişimi olarak sunulan yeni yasa tasarısı ile öğretmenlerin bu öğrencileri nasıl teşvik edecekleri konusunda eğitim almalarını zorunlu kılıyor.
Devlet okulu öğretmenlerine LGBT’li öğrencilere rehberlik için eğitim alma zorunluluğu

 

Erişim Tarihi: 08.03.2023

Kaynak frc.org 

 

Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki ebeveynler, devlet okullarının çocuklarına aykırı bir gündem aşılama çabalarından haklı olarak endişe duymaktadır. Kaliforniya'da LGBT lobisi ise bu çabayı bir adım daha ileri götürüyor: Öğretmenlerin beyinlerini yıkamaya çalışıyor.

LGBTQ+ grubundaki öğrenciler için "daha güvenli bir ortam" yaratma girişimi olarak sunulan A.B 493 kodlu yasa tasarısı, ortaokul ve lise öğretmenlerinin, hemcinsine ilgi duyduğunu iddia eden ya da cinsiyet disforisi yaşayan öğrencileri nasıl teşvik edecekleri konusunda eğitim almalarını gerektiriyor. Ancak öğretmenlerin bu tür öğrencilere "rehberlik" etmeleri için verilen bu "eğitim", daha çok devlet destekli politik bir zorlama gibi görünüyor. Bu yasa tasarısı, devlet okulu öğretmenlerine vicdanlarını ihlal etmeleri ve içtenlikle sahip oldukları dini inançlarına aykırı inançları onaylamaları için zorbalık yapıyor.

Tüm öğretmenlerin dini inançlarını kapıda bıraktıklarından emin olmak için, "LGBTQ+ öğrencileri destekleme konusunda önde gelen uzmanlar" tarafından yazılan müfredata bağlı olan özel bir "eğitim"in devlet okullarındaki her ortaokul ve lise öğretmeni tarafından alınması gerekiyor. Ayrıca, bu eğitim öğretmenlerden "sürekli girdi ve katılım" talep ederek öğretmenlerin LGBTQ+ gündemini anlamalarını ve buna uymalarını garanti altına alıyor. Bu yasa tasarısının gerektirdiği eğitim, bir öğretmenin özgürce düşünme ve gençlere kendi gerçek ve doğru dini dünya görüşüne göre danışmanlık yapma hakkının açık bir ihlalidir.

Kaliforniya Eyalet Yönetimi, öğretmenleri LGBT’yi yaymaya zorluyor.

Kaliforniya'daki iki okul bölgesi (Moraga Okul Bölgesi ve Unified Okul Bölgesi) öğretmenler için bu "eğitimi" uygulamaya koymuştur. Eğitimden geçenler; bu eğitimin öğretmenleri LGBTQ+ olduğunu iddia eden öğrencilere nasıl danışmanlık yapacakları konusunda bilgilendirmekten çok daha fazlasını yaptığını söylüyor. Eğitimde öğretmenlere "iki cinsiyet olduğuna inanacak şekilde yetiştirilip yetiştirilmedikleri” ve "ebeveynlerinin cinsiyet seçimleri hakkında konuşup konuşmadıkları” gibi kendi kişisel yetiştirilme tarzlarına ilişkin istilacı sorular soruluyor. Ebeveynlerinin cinsiyetin ikili doğası gibi dini inanca dayalı (ve bilimsel olarak doğru) inançları öğrettiğini açıklayan öğretmenler zorbalığa uğruyor ve görüşlerinin gerici ve yanlış olduğu söyleniyor. Stajyerlere, LGBTQ+ olduğuna dair iddiası olan öğrencilerle nasıl başa çıkacakları konusunda ek bilgiler veriliyor ve öğrencilerin cinsel meyillerini ebeveynlerinden gizli tutmaları gerektiği açıkça söyleniyor.

Her ne kadar hiçbir okul bir ailenin çocuğa verdiği terbiyenin yerini tutamayacak olsa da, öğretmenler bazen öğrencilere evde trajik bir şekilde alamadıkları nesnel bilgeliği ve ilgiyi vermeye yaklaşabilecek tek kişilerdir. Yasa tasarısı ile dayatılan ve LGBTQ+ propagandası içeren bu eğitim, devlet okullarındaki tüm ortaokul ve lise öğretmenlerinin kendilerine gelip rehberlik isteyen öğrencilere cinsel meyil ve cinsiyet hakkında en ufak bir dürüstlük gösterip rehberlik yapmasını yasaklayacaktır. Tasarıya göre öğretmenlerin, LGBTQ+ iddiasıyla gelen tüm öğrencileri derhal onaylaması ve aktivist örgütlere yönlendirmesi gerekmektedir.

Bu eğitim, öğrencilerin uygun bakım alma hakkını baltalamakta ve öğretmenlerin dini inançlarına göre kendilerini yönetme haklarını hiçe saymaktadır. Bu ülkenin üzerine kurulduğu temel ilkelerden sapan bu yıkıcı yasa tasarısına karşı sesinizi yükseltin! Devlet okulu öğretmenlerine telkinde bulunan bu yasa tasarısına karşı çıkmak için harekete geçin!